ВИЯВЛЯТИ — СИНОНІМІЯ

виявля́ти установлювати негативні, злочинні дії або причетність когось до них

викрива́ти (кого, що) виявляти злочинні чи негативні дії або причетність кого-небудь до цих дій.
розві́нчувати викривати, засуджувати кого-, що-небудь.
розкрива́ти виявляти, викривати (таємну організацію, групу, змову і т. ін.).

виявля́ти передавати, показувати почуття, стан, наміри тощо певними зовнішніми ознаками, проявами, виглядом і т. ін.

вилива́ти висловлювати, виявляти, передавати в який-небудь спосіб свої почуття, думки і т. ін.
випромі́нювати виражати, передавати усім своїм виглядом.
виража́ти (що) виявляти, показувати що-небудь певними ознаками, діями і т. ін.
ди́хати (чим)
подиха́ти (рідко) бути сповненим, пройнятим чим-небудь.
просві́чувати (чим, рідше) виражати внутрішній стан, настрій, характер і т. ін. (про очі, посмішку тощо).

виявля́ти передавати словами думки, почуття тощо

вилива́ти висловлювати, виявляти, передавати в який-небудь спосіб свої почуття, думки і т. ін.
виража́ти передавати, висловлювати.
висло́влювати передавати словами (думки, почуття і т. ін.).
формулюва́ти твердження.

виявля́ти про почуття, стан, наміри тощо - робити явним, помітним

видава́ти робити відомим, розкривати, показувати, виявляти якусь особливість, стан.
вика́зувати виявляти, показувати ознаки чого-небудь (почуттів, настрою і т. ін.).
маніфестува́ти виявляти що-небудь, свідчити про щось.
пока́зувати робити помітними для оточення свої почуття, наміри, виявляти свій стан і т. ін.; проявляти.
проявля́ти виявляти, робити помітними свої якості, властивості, почуття і т. ін.
підкре́слювати виявляти своє ставлення до кого-, чого-небудь поведінкою, діями і т. ін.
розкрива́ти робити ясним, доступним для розуміння, сприйняття.
явля́ти (книжн.) виявляти, робити явним, відчутним (про почуття, стан, наміри і т. ін.).

виявля́ти бачити в комусь, чомусь що-небудь, раніше не помічене

встано́влювати з'ясовувати, виявляти.
відкрива́ти виявляти, помічати когось (щось), раніше не поміченого (не помічене).
знахо́дити помічати, бачити у комусь, чомусь що-небудь.
назнава́ти (розм.) знаходити, помічати, виявляти що-небудь.
поміча́ти виявляти що-небудь, встановлювати якийсь факт.
підміча́ти стежачи за ким-, чим-небудь або виділяючи когось, щось із оточення, виявляти, відкривати щось.
устано́влювати з'ясовувати, виявляти.

виявляти кому

виявляти дружбу

виявляти

ф. не рипатися
ід. НЕ виявляти АКТИВНОСТИ

виявляти

ф (п.)

віддзеркалювати настрій

виявляти

відкривати нове

віднаходити

виявляти
надибувати (в ході пошуку)

встановлювати факти

виявляти

встановляти факти

виявляти

вчиняти

зображати на виду

виявляти

зраджувати таємницю

виявляти

подибувати що

виявляти
натрапляти <натикатися, сов. наштовхуватися> на

установлювати факти

виявляти

установляти факти

виявляти

учиняти

являти приклад

виявляти (милість)
становити (виняток)
являти (тлк.)
бути чим

являти собою приклад

виявляти (милість)
становити (виняток)
являти (тлк.)
бути чим

виражати

віднаходити

демонструвати

маніфестувати

ока́зувати

отворяти (таємницю)

установлювати (факти)


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.