ВИЯВИТИ — СИНОНІМІЯ

ви́явити

ви́явити

ви́явити

ви́явити

ви́явити

ви́явити

виражати

віднаходити

демонструвати

маніфестувати

ока́зувати

отворяти (таємницю)

установлювати (факти)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.