ВИШУКУВАТИ — СИНОНІМІЯ

вишу́кувати вибираючи, знаходити найвідповідніше для чогось

добира́ти вибираючи, знаходити відповідне; підбирати.
підбира́ти вишукуючи, добирати, вибирати потрібне, відповідне чому-небудь.
підшу́кувати шукати, добираючи що-небудь потрібне, придатне.

вишу́кувати намагатися знайти, виявити когось, щось, часто сховане, загублене тощо

відшу́кувати шукаючи, знаходити, виявляти; розшукувати.
гляді́ти те саме, що шука́ти 1.
довба́тися (розм.) риючись у чому-небудь, дошукуватися чогось.
довбти́ся (розм.) риючись у чому-небудь, дошукуватися чогось.
дошу́кувати (розм.) шукати, підбирати що-небудь потрібне.
дошу́куватися наполегливо шукаючи, намагатися знайти кого-, що-небудь.
нашу́кувати (розм.) шукати, розшукувати кого-, що-небудь.
ни́шпорити шукати, заглядаючи скрізь, оглядаючи все.
пошу́кувати те саме, що шука́ти.
пришу́кувати (розм.) те саме, що підшу́кувати.
підшу́кувати шукати, добираючи що-небудь потрібне, придатне.
розшу́кувати робити пошуки кого-, чого-небудь.
ська́ти (діал.) шукати, намагатися знайти кого-, що-небудь.
ша́стати (розм.) шукати, заглядаючи, обмацуючи щось і т. ін.
шни́порити (діал.) нишпорити.
шпа́ти (діал.) нишпорити, шукати.
шпира́ти (діал.) штрикати (у 1 знач.).
шпо́ртатися (розм.) шукати, перебираючи, ворушачи що-небудь.
шука́ти намагатися знайти, виявити кого-, що-небудь (сховане, загублене, прикрите, невідоме і т. ін.).
шука́тися (діал.) розшукувати.
шупо́ртатися (розм.) шпортатися.

вишу́кувати

вишу́кувати шукаючи, знайти, виявити; розшукати

ви́нишпорити старанно шукаючи, знайти.
ви́шукати знайти, старанно шукаючи, докладаючи певних зусиль.
відшу́кувати шукаючи, знаходити, виявляти; розшукувати.
відшука́ти шукаючи, знайти, виявити; розшукати.
дошу́куватися наполегливо шукаючи, намагатися знайти кого-, що-небудь.
дошука́тися наполегливо шукаючи, знайти кого-, що-небудь.
нашу́кувати шукати, розшукувати кого-, що-небудь.
нашука́ти розшукати кого-, що-небудь.
пришу́кувати те саме, що підшу́кувати.
пришука́ти те саме, що підшука́ти.
підшу́кувати шукати, добираючи що-небудь потрібне, придатне.
підшука́ти розшукати, добираючи що-небудь потрібне, придатне.
розшу́кувати внаслідок пошуків виявляти, знаходити кого-, що-небудь.
розшука́ти внаслідок пошуків виявити, знайти кого-, що-небудь.

добирати кадри

копатися шукати

вишукувати

нашу́кувати

нишпорити де

вишукувати
нипати (д.)
переривати що

нюхати (П.)

розшукувати

вишукувати
робити <здійснювати> розшук <по->
шукати <г. за чим

віднаходити

іскати

обслідувати

обшарювати

шарити

вишукувати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.