ВИШПЕТИТИ — СИНОНІМІЯ

ви́шпетити

корити

вишпетити

шельмувати

вишпетити

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.