ВИЧУХРАТИ — СИНОНІМІЯ

колошматити

вичухрати
сікти (кара)

тріпати (вовну)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.