ВИХОР — СИНОНІМІЯ

ви́хор бурхливий, стрімкий рух подій і т. ін., який захоплює, втягає за собою

веремі́я вир, вихор, коловорот.
вир (чого, який) бурхливий, стрімкий рух, який захоплює, втягає за собою.
коло́ворот стрімкий, безупинний рух, безперервна зміна кого-, чого-небудь.
нурт те саме, що вир.
нурто́вище (рідше) те саме, що вир.

ви́хор рвучкий круговий рух вітру, сильний, поривчастий вітер

веремі́я (розм.)
шу́ра-бу́ра (розм.)
шу́ря-бу́ря (розм.)

ви́хор пасмо кучерявого або завитого волосся

вихор

вихор (П.) подій

вихор

вихор

веремія (П.) З.

ви́хором з великою швидкістю

би́стро присл. до би́стрий.
гало́пом (підсил.) дуже швидко.
гі́нко присл. до гінки́й 1, 4.
мерщі́й якомога швидше, скоріше.
навза́води (підсил.) з максимальною швидкістю; дуже швидко.
невпи́нно (підсил.) присл. до невпи́нний, неупи́нний 1, 2.
неупи́нно (підсил.) присл. до невпи́нний, неупи́нний 1, 2.
пори́вно (підсил.) присл. до пори́вний 1–3.
пори́вчасто (підсил.) присл. до пори́вчастий 1–3.
при́тьмо́м (розм.) дуже швидко, поспіхом.
прожо́га (підсил.) те саме, що прожо́гом.
прожо́гом (підсил.) дуже швидко, миттю.
пру́дко присл. до прудки́й.
ско́ро присл. до ско́рий 1, 2; вищ. ст. скорі́ше, рідше скорі́ш.
сто́рчголов (підсил.) дуже швидко; стрімголов.
сторчголово́ю (підсил.) дуже швидко; стрімголов.
сторчголі́в (підсил.) дуже швидко; стрімголов.
стрі́мголо́в (підсил.) дуже швидко, прожогом.
стрі́мко з великою швидкістю.
стріло́ю дуже швидко, стрімко полетіти, кинутися і т. ін.
стрімли́во з великою швидкістю.
ху́тко присл. до хутки́й.
чимду́ж (підсил.) дуже швидко.
чимду́жче (підсил.) те саме, що чимду́ж, чимду́жч.
шале́но (підсил.) присл. до шале́ний 1–6.
шви́дко з великою швидкістю.
швидкома́ (розм.) квапливо, поспіхом.
шпа́рко присл. до шпарки́й.
щоду́ху (підсил.) з найбільшою швидкістю; якнайшвидше, поспішно.