ВИХОДИТИ — СИНОНІМІЯ

вихо́дити з'являтися друком

видава́тися друкуючись, виходити в світ.
друкува́тися уміщувати свої твори в пресі; публікуватися.
публікува́тися виходити друком, видаватися.

вихо́дити іти назовні з організму, якогось вмістища, внаслідок хімічної реакції тощо

видаля́тися виходити звідкись геть, залишати місцеперебування.
виділя́тися виходити звідкись назовні, видалятися (з організму, з якоїсь сполуки).

вихо́дити ставати на землю, залишаючи віз, вагон, судно тощо

вила́зити (розм.)
виліза́ти (розм.) притримуючись руками або протискуючись.
зла́зити (розм.)

вихо́дити про рідину - рухатися, виділятися звідки-небудь струменем або краплями

вихо́дити використовуватися, вживатися для чого-небудь

вихо́дити іти звідки-небудь назовні, за межі чогось

вибро́джувати бредучи, виходити звідкись (з води, високої трав'янистої рослинності і т. ін.).
виходжа́ти (поет.) іти звідки-небудь або кудись; виходити.
вихожа́ти (поет.; рідко) іти звідки-небудь або кудись; виходити.
вишто́вхуватися (розм.) штовхаючись, вийти, вибратися звідки-небудь або кудись.
ретирува́тися (жарт.) виходити звідкись, залишати попереднє місце.

вихо́дити вибиратися, виходити звідкись непомітно, крадькома

викрада́тися вибиратися, виходити звідкись непомітно, крадькома.
виско́взувати (розм.) те саме, що вислиза́ти.
висковза́ти (розм.) те саме, що вислиза́ти.
вислиза́ти (розм.) швидко і непомітно виходити, вибігати звідки-небудь; утікати.
висми́куватися (розм.) швидко залишати що-небудь, вибігати, вириватися звідкись, із чогось.

вихо́дити переміщатися, виступати із-за чого-небудь на вільне місце

виступа́ти видаватися наперед; випинатися.
витика́тися (розм.) висуватися назовні звідки-небудь, із-за (з-під) чогось.

вихо́дити ідучи, підніматися на яке-небудь підвищення, на щось високе

вила́зити (розм.) виходити на яке-небудь підвищення, на гору і т. ін.
виліза́ти (розм.) виходити на яке-небудь підвищення, на гору і т. ін.

вихо́дити виходити звідки-небудь або з'являтися десь у великій кількості

вива́лювати (розм.) виходити звідки-небудь або з'являтися десь у великій кількості.
вива́люватися (розм.) те саме, що вива́лювати 4.

вихо́дити

виміта́тися (фам.) виходити звідкись, залишати приміщення і т. ін.

вихо́дити рухаючись, виходити, переміщатися вперед, на відкрите місце або назовні

випиха́тися (розм.) пас. до випиха́ти 1.
висо́вуватися (розм.) рухаючись, виходити, переміщатися вперед, на відкрите місце або назовні.
висува́тися (розм.) рухаючись, виходити, переміщатися вперед, на відкрите місце або назовні.

вихо́дити бути повернутим у напрямку до чого-небудь, у який-небудь бік

диви́тися бути повернутим, виходити куди-небудь.

вихо́дити на чому - мати щось за основу

базува́тися (на чому)
держа́тися (на чому)
опира́тися (на що, на чому)
трима́тися (на чому)

вихо́дити (розм.) потребувати певних грошових затрат, якихось зусиль для здійснення чогось

вихо́дити (розм.) про час, пору життя, події тощо - наближатися до кінця, закінчуватися

зника́ти минати, кінчатися (про час).
зіхо́дити (рідше) проходити, закінчуватися, минати (про час).
йти минати, проходити (про час та його відрізки).
ли́нути минати, проходити (про час, події тощо).
мина́ти проходити, завершуватися (про час, життя, його періоди, якісь події тощо).
мина́тися те саме, що мина́ти 3.
перево́дитися (розм.) про час - одноманітно, повільно.
перехо́дити (розм.) минати, проходити (про час, події і т. ін.).
пли́нути проходити, минати (про час).
пливти́ проходити, минати (про час).
плисти́ проходити, минати (про час).
проляга́ти (розм.) минати (про час).
промина́ти закінчуватися, проходити (про час, життя, його періоди, події і т. ін.).
проплива́ти проходити, минати (про час).
протіка́ти проходити, минати (про час, відрізок часу, період життя).
прохо́дити наближатися до кінця, закінчуватися.
сплива́ти поволі, непомітно для кого-небудь мина́ти, проходити (про час, пору).
стіка́ти проходити, минати (про час).
схо́дити проходити, закінчуватися, минати (про час).
текти́ минати, проходити, збігати (про час і те, що триває, відбувається в часі).
ізника́ти (рідше) минати, кінчатися (про час).
іти́ минати, проходити (про час та його відрізки).

ви́ходити ходячи де-небудь, побувати скрізь, у багатьох місцях

вихо́дити іти, рухатися, переміщатися у напрямі догори

вихо́дити (розм.) кому; про досягнення ким-небудь певного віку - закінчуватися

вихо́дити про сонце, місяць, зірки - з'являтися над обрієм, на небі

вихо́дити іти донизу по дорозі, стежці, сходах і т. ін.

виса́джуватися з вагона поїзда, тролейбуса, автобуса і т. ін.
зла́зити з воза, коня.
зступа́ти (діал.) сходити з чого-небудь.
зіхо́дити (рідше) ідучи, спускатися куди-небудь.
опуска́тися сходити куди-небудь униз.
спуска́тися сходити, з'їжджати вниз (з гори, крутого горба і т. ін.).
спі́шуватися з коня та іншої тварини.
схо́дити ідучи, спускатися куди-небудь.

вихо́дити завершуватися, здійснюватися успішно

вдава́тися здійснюватися, успішно завершуватися.
вигора́ти (рідше) закінчуватися позитивним результатом; удаватися.
вигоря́ти (розм.) закінчуватися позитивним результатом; удаватися.
витанцьо́вуватися (розм.) успішно завершуватися, вдаватися.
ла́дитися іти успішно, вдало; удаватися.
ладна́тися (розм.) те саме, що ла́дитися 1.
удава́тися здійснюватися, успішно завершуватися.

ви́ходити

ви́ходити лікуючи, позбавити когось хвороби, недуги; зробити здоровим

ви́лікувати лікуючи, позбавити когось хвороби, недуги; зробити здоровим.
відвола́ти (розм.) вилікувати важкохворого старанним доглядом.
відходи́ти (кого, розм.) вилікувати хворого старанним доглядом.
злічи́ти лікуючи, відновити здоров'я; вилікувати.
зціли́ти позбавити хвороби, недуги, робити здоровим кого-небудь; вилікувати.
оздорови́ти (від чого.) вилікувати від якого-небудь захворювання, забезпечуючи нормальний розвиток організму.

вихо́дити

виходити з хати

<пере>ступати за поріг

виходити про армію

виходити з лікарні

виходити з землі

виходити з селян

виходити А з Б

виходити про запас

виходити про задачу

виходити з біди

виходити

вийти (дк.)
звідки піти з

виходити про амнестію

значить (бути проголошеним. ВИХОДИТЬ вст.)

виходити (У ФР.)

випливає <н. з цього виходить>

виходити (заміж)

іти (ФР.)

вибиратися з дому

виходити

видаватися заміж

виходити

випливати логічно

виступати з лави

випинатися (з чого)
виходити
показуватися (на чім)
гордо йти повагом

віддаватися заміж

виходити
о. зав'язувати світ

відходити про поїзд

діставатися на волю

виходити

з'являтися на люди

виходити
показувати <навертати> очі <ніс>

зіходити вгору

висаджуватися (з човна)
витрачатися ((на що) (про гроші))
виходити (з поїзда)
забиратися (з очей)
збиватися (на манівці)
збочувати (з дороги)
злазити (з коня)
зникати (про синці)
минати (про жнива)
наставати (про вечір)
проростати (про траву)
підбиватися (про сонце)
підходити (про тісто)
спадати (на думку)
спливати (кров'ю)
спускатися (згори)
на кого поймати <опановувати> кого
з ч. не
з рук ІД. минати безкарно

кінчати про запас

виходити

переступати за поріг

виходити

показуватися куди

виходити (звідки)
потикатися (на люди)

появлятися

виходити (на кін)
з'являтися (на кону)
показуватися (деінде)
приходити <на світ>

розтавати про запаси

ступати на берег

виходити

сходити вгору

висаджуватися (з човна)
витрачатися ((на що) (про гроші))
виходити (з поїзда)
забиратися (з очей)
збиватися (на манівці)
збочувати (з дороги)
злазити (з коня)
зникати (про синці)
минати (про жнива)
наставати (про вечір)
проростати (про траву)
підбиватися (про сонце)
підходити (про тісто)
спадати (на думку)
спливати (кров'ю)
спускатися (згори)
на кого поймати <опановувати> кого
з ч. не
з рук ІД. минати безкарно

ходити повільно

блукати (по лісах)
вештатися (без діла)
виходити (звідки)
гойдатися (про хвилі)
грати (о)
гуляти (про двері)
заходити (до хати)
звертатися (до чікаря)
кружляти (про чарку)
курсувати (про поїзд)
маршувати (під музику)
плавати (рікою)
повівати (про вітер)
приходити (куди)
рухатися (про тіні)
рушати (на що)
сіпатися (про м'язи)
бувати де
в походи брати участь у чім
до церкви відвідувати що
за ким залицятися до кого

вибувати

вицофуватися

відлучатися

маршувати

поступати

виходити

прослідувати

ретируватися

розбрідатися

роздаватися (люди)

шествува́ти

виходити

виходить (що...)

це́бто (ЯК Ч.)

Словник синонімів Караванського.