ВИТЯГОМ — СИНОНІМІЯ

цугом

витягом

ви́тяг те, що виписане з тексту

ви́пис те саме, що ви́писка 2.
ви́писка те, що виписане з тексту.
експозе́ (книжн.) короткий виклад якого-небудь документа, твору і т. ін.; витяг з нього.
цита́та дослівний, точний уривок тексту.

ви́тяг невеликий уривок, частина чи цитата з якого-небудь тексту

ури́вок частина тексту літературного твору, п'єси і т. ін.

екстракт

еліксир МЕД.

цитата з тексту

цитувати

наводити цитати

абреже

екстракт

конспект

уривок (з писань)Джерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.