ВИТЯГНУТИ — СИНОНІМІЯ

ви́тягнути зробити довшим, збільшити довжину чого-небудь

ви́довжити зробити довшим, збільшити довжину чого-небудь.
ви́тягти тягнучи, розтягаючи, збільшувати що-небудь у довжину.
розтягну́ти сильно натягуючи, робити довшим, ширшим, більшим за розміром.
розтягти́ сильно натягуючи, робити довшим, ширшим, більшим за розміром.

ви́тягнути (що, розм.) успішно виконати якусь роботу, якісь доручення, обов'язки і т. ін.

ввину́тися (з чим, біля (коло) чого і без додатка) управитися з роботою.
ви́тягти (що, розм.)
зору́дувати (що, з чим, розм.)
попну́тися (діал.) доклавши зусиль, успішно завершити щось.
спра́витися (з чим і без додатка)
увину́тися (з чим, біля (коло) чого і без додатка) управитися з роботою.

ви́тягнути дістати, витягти що-небудь звідкись

ви́добути вийняти, витягти, дістати що-небудь звідкись.
ви́йняти дістати, витягти що-небудь звідкись.
ви́тягти дістати, вийняти що-небудь звідкись, з чогось.
добу́ти (що.) вийняти, витягнути звідки-небудь.
здобу́ти вийняти, витягти звідки-небудь.

ви́тягнути

ви́тягнути

ви́тягнути (розм.)

ви́тягнути

ви́тягнути (розм.)

ви́тягнути

ви́тягнути

ви́тягнути

двигати

витягнути

елімінувати

таскати

витягнути

ви́тяг те, що виписане з тексту

ви́пис те саме, що ви́писка 2.
ви́писка те, що виписане з тексту.
експозе́ (книжн.) короткий виклад якого-небудь документа, твору і т. ін.; витяг з нього.
цита́та дослівний, точний уривок тексту.

ви́тяг невеликий уривок, частина чи цитата з якого-небудь тексту

ури́вок частина тексту літературного твору, п'єси і т. ін.

екстракт

еліксир МЕД.

цитата з тексту

абреже

екстракт

конспект

уривок (з писань)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.