ВИТОНЧЕНИЙ — СИНОНІМІЯ

ви́тончений (прикм.) перев. про тіло та його частини - приємний на вигляд завдяки гарно, чітко окресленим рисам, завершеній формі

ви́точений (прикм.) який має досконалу форму, витончені лінії.
тонки́й не широкий, не грубий, гарно окреслений (про риси обличчя).
точе́ний (перен.) з правильними, чітко окресленими обрисами, витонченої, досконалої форми (про частини людського тіла).

ви́тончений про слова, фрази, стиль і т.ін. - який відзначається досконалістю форми щодо передачі змісту

ви́шуканий (прикм.) який характеризується витонченістю, досконалістю, елегантністю.
добі́рний який відповідає високим вимогам; вишуканий.
обто́чений (у знач. прикм., перен.) який відзначається досконалістю, витонченістю; вишуканий.
рафіно́ваний (перен., книжн.) вишуканий, витончений формою, змістом і т. ін.

ви́тончений який відповідає високим вимогам, найкращий серед подібних - про людей, групи істот

ви́шуканий (прикм.) який характеризується витонченістю, досконалістю, елегантністю.
добі́рний який відповідає високим вимогам; вишуканий.
рафіно́ваний (перен., книжн.) вишуканий, витончений формою, змістом і т. ін.

ви́тончений (прикм.) який зроблено з тонким. великим смаком; характеризується витонченістю, досконалістю у виконанні

ви́шуканий який відзначається добірністю; зробл. з тонким смаком.
елега́нтний вишукано-витончений.
мудро́ваний (розм.) вишукано, вигадливо зроблений, пошитий і т. ін.
тонки́й виконаний майстерно, зі смаком, з врахуванням найдрібніших деталей.

ви́тончений (прикм.) який глибоко розуміє суть чого-небудь, правильно оцінює когось, щось, розбирається в чомусь; про розум, здібності тощо такої людини

го́стрий який добре сприймає що-небудь; тонкий, проникливий.
прони́кливий який глибоко розуміє суть чого-небудь, правильно оцінює когось, щось, розбирається в чомусь.
тонки́й здатний глибоко розуміти приховані, не відразу помітні деталі чого-небудь; досконалий.

ажурний майстерно виконаний

витончений
делікатний тонкий

аристократичний смак

витончений

делікатний про риси

ажурний (про шитво — ще)
витончений

елеґантний

жіноцький про риси

легкий про споруди

витончений

майстерний виріб

ніжний про риси

витончений

тонкий про риси

витончений

ґраційний стан

витончений (о. як струна (візерунок))


Джерело:
Словник синонімів Караванського.