ВИТОВКМАЧИТИ — СИНОНІМІЯ

ви́товкмачити

говорити

витовкмачити

твердити


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.