ВИСТУПАТИ — СИНОНІМІЯ

виступа́ти настійливо змагатися за що-небудь, домагатися чогось

боро́тися (за що) настійливо змагатися за що-небудь, домагатися чогось.
вибо́рювати (що) боротися за щось; здобувати що-небудь упертою боротьбою.
воюва́ти (підсил. за що)
змага́тися (за що) чинити опір кому-, чому-небудь, протестувати проти когось, чогось, боротися з ким-, чим-небудь, за когось, щось.
ратобо́рствувати (уроч. рідше.) діяти, говорити і т. ін. на захист або проти кого-, чого-небудь.

виступа́ти (з чого) ставати видимим крізь що-небудь (перев. злегка, частково)

витика́тися (з чого, з-під чого) трохи виднітися, частково бути видним.
проступа́ти (з чого, крізь що) ставати видимим крізь що-небудь (перев. злегка, частково).

виступа́ти видаватися наперед; випинатися

видава́тися виступати наперед порівняно з чим-небудь.
випина́тися видаватися, виступати наперед, виділятися при напруженні, русі.
випира́ти (розм.) видаватися, виступати наперед, назовні; випинатися.
випира́тися (розм. рідко) видаватися, виступати наперед, назовні.
висо́вуватися (рідше) видаватися наперед.
висува́тися видаватися наперед.

виступа́ти переміщатися, виступати із-за чого-небудь на вільне місце

витика́тися (розм.) висуватися назовні звідки-небудь, із-за (з-під) чогось.
вихо́дити переміщатися, виступати із-за чого-небудь на вільне місце.

виступа́ти ставати явним, помітним, очевидним, відчутним

вила́зити робитися помітним.
виявля́тися робитися явним, помітним; проявлятися.
відчува́тися виявлятися, ставати помітним, очевидним.
ого́люватися ставати відкритим, неприхованим; виявлятися.
оголя́тися ставати відкритим, неприхованим; виявлятися.
поміча́тися бути помітним; відчуватися.
пробива́тися проявляючись, ставати очевидним; виявлятися.
прокида́тися робитися явним, помітним, виявлятися в комусь, чомусь (про риси характеру, натуру і т. ін.).
проступа́ти виявлятися, бути помітним, відчутним.
проявля́тися виявлятися, ставати помітним (про якості, властивості, почуття і т. ін.).

виступа́ти брати участь у спектаклі

виступа́ти робити офіційне усне або письмове повідомлення про щось

реферува́ти робити короткий виклад чогось.

виступа́ти роблячи кроки, пересуватися в просторі

бра́тися (розм.) перев. через силу.
марширува́ти (розм.) перев. широким, розміреним кроком.
маршува́ти (розм.) перев. широким, розміреним кроком.
маха́ти (розм.)
пе́рти (фам.)
пе́ртися (фам.)
пли́нути плавно або суцільною масою.
руба́ти (розм.) енергійно, ступаючи твердо, чітко.
тараба́нитися (фам.) на велику відстань.
таска́тися (розм.) далеко або неохоче.
чимчикува́ти (розм.) часто ступаючи.
шурува́ти (розм.) перев. у наказ. способі - швидко, енергійно.

виступа́ти про сльози - з'являтися на очах

виступа́ти ставати видимим, помітним при наближенні, посиленні освітлення тощо; діставати чіткість, виразність контурів, ставати яснішим, набирати певної форми тощо

викре́слюватися виразно виділятися, виднітися.
вимальо́вуватися бути або ставати видним, помітним, виразно окресленим.
накре́слюватися позначатися, виділятися своїми обрисами.
наміча́тися ставати видимим, помітним.
обрисо́вуватися виразно окреслюватися, виділятися на якому-небудь фоні.
окре́слюватися чітко, ясно виділятися своїми обрисами, контурами, формою.
познача́тися виднітися, виділятися чим-небудь серед чогось, на чомусь.
проріза́тися виділятися на фоні чого-небудь (про контури предметів).
просві́чуватися виділятися контуром, обрисом.

виступа́ти з'являтися на поверхні чого-небудь перев. із середини

випира́ти (розм.) дуже чітко.
висипа́ти у великій кількості, на всій поверхні; місцями.
просо́чуватися про рідину.
проступа́ти (на чому, на що, де)

виступа́ти показуватися де-небудь, ставати доступним зорові, видним; появлятися

виявля́тися ставати видним, з'являтися; відкриватися погляду, виднітися.
з'явля́тися показуватися де-небудь, ставати доступним зорові, видним; появлятися.
пока́зуватися ставати видним, помітним, відкриватися погляду; виднітися.
появля́тися показуватися де-небудь, ставати доступним зорові, видним; з'являтися.
проступа́ти ставати видимим крізь що-небудь (перев. злегка, частково).

виступати з лави

випинатися (з чого)
показуватися (на чім)
гордо йти повагом

виступати на вічу

забирати голос

виступати в похід

виступати

виявляти себе

видаватися з чого

виїжджати

виходити про армію

відкриватися перед очима

грати на сцені

виставляти (п'єсу)
виступати

набігати про спогад

виступати (про сльози — ще)

пролягати про зморшки

виступати
на чому проривати що

промовляти перед ким

виступати
держати річ

простувати гордо

виступати
іти церемоніяльним кроком
тримати <міряти> крок

сочитися крізь що

виступати

ставати проти кого

виступати
обставати (за кого — ще)

ступати гордо

танцювати в балеті

виступати

фігурувати у тексті

поступати

виступати

резигнувати

фігурувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.