ВИСТАВЛЯТИ — СИНОНІМІЯ

виставля́ти змушувати когось іти, виходити геть, залишати приміщення, місце, місцевість і т. ін.

виганя́ти примушувати кого-небудь іти, виходити геть, залишати якесь приміщення, місце, місцевість і т. ін.; проганяти.
виго́нити примушувати кого-небудь іти, виходити геть, залишати якесь приміщення, місце, місцевість і т. ін.; проганяти.
викида́ти (розм.) виганяти кого-небудь, примушувати залишити приміщення, роботу і т. ін.
вику́рювати (розм.) примушувати кого-небудь піти звідкись геть або залишити місце свого проживання.
випира́ти (розм.) грубо проганяти, випроваджувати силоміць кого-небудь звідкись.
випрова́джувати примушувати кого-небудь виходити, йти звідкись, покидати, залишати щось.
випроводжа́ти (розм.) те саме, що випрова́джувати 1.
виряджа́ти (розм. рідко) проганяти, випроваджувати кого-небудь, примушувати піти звідкись.
виту́рювати (розм.) грубо виганяти, проганяти кого-небудь.
витуря́ти (розм.) грубо виганяти, проганяти кого-небудь.
відправля́ти (розм., рідше) випроводжати когось, відсилати.
гна́ти примушувати йти геть, залишати що-небудь; проганяти, виганяти.
наганя́ти (розм.) змушувати кого-небудь піти; звідкисьв, покинути когось, щось; виганяти, проганяти.
наго́нити (розм.) змушувати кого-небудь піти; звідкисьв, покинути когось, щось; виганяти, проганяти.
проганя́ти примушувати кого-небудь іти, виходити геть звідкись; виганяти.
прого́нити (рідше) примушувати кого-небудь іти, виходити геть звідкись; виганяти.
спрова́джувати примушувати кого-небудь виходити, йти звідкись, покидати, залишати когось, щось; випроваджувати.
ту́рити (розм.) гнати, проганяти.

виставля́ти про кігті тощо - напружуючи, висувати що-небудь наперед, назовні

випина́ти напружуючи, надимаючи, виставляти що-небудь наперед.
випуска́ти виставляти, висувати що-небудь назовні.

виставля́ти забираючи звідки-небудь, ставити назовні

виставля́ти поміщати що-небудь у певному місці для публічного показу або огляду

виставля́ти робити рух уперед якоюсь частиною тіла

виставля́ти пропонувати чиюсь кандидатуру для виконання певного завдання, на вищу посаду тощо

виставляти вікно

виставляти де

виставляти з зали

виставляти п'єсу

виставляти кандидата

виставляти рій у бій

виставляти варту

виставляти дурнем

виставляти причину

вистромлювати

висувати

грати на сцені

виставляти (п'єсу)

пред'являти (СОВ.) вимоги

виставляти

становити (себе) Д.

виставляти

блокувати

видвигати

експонувати

представляти (театр.)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.