ВИСОТИ — СИНОНІМІЯ

висота́ простір на великій віддалі від землі

висота́ частина земної поверхні, вища від навколишнього простору

взгі́р'я невелика височина.
узви́шшя (рідко)
узгі́р'я невелика височина.

висота́ відстань від основи предмета до найдальшої точки його вгорі по вертикальній лінії

зріст (рідко) про тварин і рослини.
ріст (рідко) про тварин і рослини.

висота́ високий рівень розвитку чого-небудь

висота вимог

висота

висотою

височина

гора підвищення

заввишки

вишиною

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.