ВИСЛІДКУВАТИ — СИНОНІМІЯ

рекогноскувати

вислідкувати

слідити

вислідкувати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.