ВИСЛОВЛЮВАТИ — СИНОНІМІЯ

висло́влювати передавати словами думки, почуття тощо

вилива́ти висловлювати, виявляти, передавати в який-небудь спосіб свої почуття, думки і т. ін.
виража́ти передавати, висловлювати.
виявля́ти розповідати про що-небудь, висловлювати щось.
формулюва́ти твердження.

висловлювати души

висловлювати ідею

виявляти кому

висловлювати

заявляти

висловлювати

оголошувати догану

висловлювати
складати ((подяку) ще)

піддавати слово

висловлювати
подавати (ідею)

подавати факти

висловлювати (ідею)
малювати (образ)

свідчити повагу

висловлювати

формулювати думку

висловлювати

виражати

висказувати

говорити

висловлювати

заявляти

формулювати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.