ВИСИЛАТИ — СИНОНІМІЯ

висила́ти позбавляючи кого-небудь права жити в якомусь районі, в якійсь області, країні тощо, відправляти за їх межі або в певне місце

депортува́ти за межі своєї держави.

висила́ти посилати, відсилати щось куди-небудь, організовувати відсилку, перевезення чогось

відправля́ти посилати, відсилати щось куди-небудь, організовувати відсилку, перевезення чогось.
відсила́ти відправляти щось куди-небудь або кому-небудь, повертати щось позичене.
подава́ти (рідко) надсилати, відправляти що-небудь комусь, кудись.

висила́ти просити когось, наказувати комусь піти геть, залишити, покинути кого-, що-небудь

відправля́ти просити когось, наказувати комусь піти геть, залишити, покинути кого-, що-небудь.
відсила́ти відправляти кого-небудь кудись згідно з наказом.

відряджати

засилати на каторгу

висилати

надсилати

подавати телеграму

висилати

посилати

видаляти

відправляти

делегувати

експедирувати

командирувати

припроваджувати

репатріювати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.