ВИРОБЛЮВАТИ — СИНОНІМІЯ

виро́блювати у процесі праці викликати появу якихось речей, предметів і т. ін.

вико́вувати способом кування.
вилива́ти способом лиття.
виріза́ти способом різання.
вистру́гувати способом стругання.
висіка́ти способом січення.
вито́чувати способом точіння.
виті́сувати способом тесання.
приготовля́ти перев. про їжу, питво.
фабрикува́ти перев. фабричним способом.
штампува́ти способом штампування.

виро́блювати (що, рідше) виявляти свою діяльність певним чином

витворя́ти (що, розм.)
витіва́ти (що, розм.) щось незвичайне.
ді́яти (як)
ору́дувати (іноді зневажл.)
твори́ти (що, розм.)
шурува́ти (фам.) вправно, енергійно, іноді в негативному плані.

вироблювати вдачу

вироблювати норму

вироблювати землю

довершувати

подвизатися

вироблювати

препарувати

продукувати

совершати

трудитися

вироблювати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.