ВИРАЖАТИ — СИНОНІМІЯ

виража́ти (що) передавати, показувати почуття, стан, наміри тощо певними зовнішніми ознаками, проявами, виглядом і т. ін.

вилива́ти висловлювати, виявляти, передавати в який-небудь спосіб свої почуття, думки і т. ін.
випромі́нювати виражати, передавати усім своїм виглядом.
виявля́ти виражати, передавати почуття, стан, наміри і т. ін. певними зовнішніми ознаками, проявами.
ди́хати (чим)
подиха́ти (рідко) бути сповненим, пройнятим чим-небудь.
просві́чувати (чим, рідше) виражати внутрішній стан, настрій, характер і т. ін. (про очі, посмішку тощо).

виража́ти передавати словами думки, почуття тощо

вилива́ти висловлювати, виявляти, передавати в який-небудь спосіб свої почуття, думки і т. ін.
висло́влювати передавати словами (думки, почуття і т. ін.).
виявля́ти розповідати про що-небудь, висловлювати щось.
формулюва́ти твердження.

виража́ти (спец.) обчислювати, позначати в одиницях виміру

виражати

формулювати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.