ВИПУСКАТИ — СИНОНІМІЯ

випуска́ти у процесі праці викликати появу якихось речей, предметів і т. ін.

вико́вувати способом кування.
вилива́ти способом лиття.
виріза́ти способом різання.
вистру́гувати способом стругання.
висіка́ти способом січення.
вито́чувати способом точіння.
виті́сувати способом тесання.
приготовля́ти перев. про їжу, питво.
фабрикува́ти перев. фабричним способом.
штампува́ти способом штампування.

випуска́ти закреслюючи, вилучати слово, рядок, уривок, прізвище тощо з тексту, зі списку та ін.

викида́ти виключати, випускати з тексту; викреслювати.
виключа́ти усувати із складу чого-небудь, позбавлятися чогось.
викре́слювати закреслюючи, вилучати слово, уривок з тексту.
вима́зувати (розм. рідко.) викреслювати що-небудь з написаного.
усува́ти виключати, викидати звідкись.

випуска́ти про кігті тощо - напружуючи, висувати що-небудь наперед, назовні

випина́ти напружуючи, надимаючи, виставляти що-небудь наперед.
виставля́ти випинати що-небудь.

випуска́ти перестаючи тримати що-небудь у руках, давати можливість упасти

впуска́ти переставати тримати.
попуска́ти переставати тримати, стискати що-небудь, випускати з рук.
рони́ти (рідше.) випускати мимоволі, несподівано з рук, не втримувати чого-небудь у руках.
упуска́ти переставати тримати.

випуска́ти під час росту утворювати колосся, пуп'янки тощо

викида́ти випустити, утворити при рості один за одним, неодночасно (колосся, пуп'янки, листя і т. ін.).

випуска́ти кого-небудь з-під арешту, з в'язниці, від якоїсь залежності і т. ін.; давати волю

відпуска́ти давати комусь волю, звільняти з-під варти.
емансипува́ти (книжн.) від якоїсь залежності.
звільня́ти випускати кого-небудь з-під арешту, з в'язниці і т. ін.; давати волю.

випуска́ти видавати друком який-небудь твір, текст

видава́ти випускати в світ друковані твори.
друкува́ти уміщувати в пресі; публікувати.
опубліко́вувати друкувати що-небудь (статтю, книжку, листи і т. ін.) для загального ознайомлення.
публікува́ти (що) друкувати, видавати який-небудь твір, текст або праці якого-небудь автора.

випускати абзац

випускати худобу

випускати позику

давати колос

випускати

звільняти з тюрми

випускати
дарувати свободу

поминати деталі

випускати

спускати кров

випускати

виписувати (з лічниці)

емітувати

випускати

пропускати (дозволяти)


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.