ВИПРОСТУВАТИ — СИНОНІМІЯ

випро́стувати про руку, ногу тощо - роблячи рівним, прямим, просувати в якому-небудь напрямку

випро́стувати розправляти, розпрямляти що-небудь зігнуте, похилене і т. ін

виправля́ти (рідше) робити прямим, рівним і т. ін. що-небудь нерівне, зігнуте тощо; розправляти.
випросто́вувати розправляти, розпрямляти що-небудь зігнуте, похилене і т. ін.
випря́млювати робити прямим, розправляти або ставити прямо, рівно що-небудь зігнуте.
випрямля́ти робити прямим, розправляти або ставити прямо, рівно що-небудь зігнуте.
розгина́ти випрямляти, розправляти що-небудь зігнуте.
розправля́ти випрямляти, розгинати, випростувати що-небудь.
розпро́стувати те саме, що розправля́ти1 2.
розпросто́вувати (рідше) те саме, що розправля́ти1 2.
розпрямля́ти те саме, що розправля́ти1 2.

ви́простувати

ви́простувати

випростовувати

витягати руку

випростувати

простувати робити прямим

випростувати

розрівнювати

випрямляти

розправляти

шествува́ти

випростувати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.