ВИПРОСТАТИ — СИНОНІМІЯ

ви́простати

ви́простати

шествувати

випростати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.