ВИПРОБУВАТИ — СИНОНІМІЯ

випро́бувати перевіряти на ділі якості, властивості кого-, чого-небудь, здатність до здійснення, виконання чогось

випробо́вувати перевіряти на ділі якості, властивості кого-, чого-небудь, здатність до здійснення, виконання чогось.
про́бувати випробовувати кого-, що-небудь на якість, придатність до чогось, перевіряти стан чогось і т. ін.
спи́тувати (розм. рідко) те саме, що випробо́вувати.

ви́пробувати

випробувати

ВИПРОБОВУВАТИ робити пробу

випробувати у ділі

випробувати лябораторно

екзаменувати

ревізувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.