ВИПРАВЛЯТИ — СИНОНІМІЯ

виправля́ти (що, розм. кого, розм.) настирливо просити що-небудь у когось, добиватися чогось

вимага́ти (що, чого і без дод.) настирливо просити що-небудь у когось.
домага́тися (чого) наполегливо добиватися кого-, чого-небудь.
пра́вити (чого, що.) вимагати з кого-небудь щось (здебільшого податок, борг і т. ін.).

виправля́ти (рідше) визнаючи кого-небудь невинним, правим, доводити це

вибача́ти (рідше)
випра́вдувати визнаючи кого-небудь невинним, правим, доводити це.
виправдо́вувати визнаючи кого-небудь невинним, правим, доводити це.
опра́вдувати те саме, що виправдо́вувати 1–3.
оправдо́вувати те саме, що виправдо́вувати 1–3.
усправедли́влювати (рідше) виправдовувати (у 1–3 знач.).

виправля́ти усуваючи хиби, вади, помилки, робити правильним

вичи́тувати читаючи, виправляти помилки.
коректува́ти (книжн.) вносити корективи, поправки в що-небудь.
коригува́ти (книжн.) вносити корективи, поправки в що-небудь.
переправля́ти (розм.) виправляти, переробляти, усуваючи хиби, вади, помилки, недоліки.
поправля́ти усувати помилки, недоліки; виправляти.
пра́вити виявляти й усувати помилки у друкованому чи писемному тексті.
справля́ти (розм.) робити правильним, вносити поправки в друкованому чи писемному тексті; виправляти.

виправля́ти змінювати на краще, робити кращим

направля́ти змінювати на краще або повертати до попереднього становища (життя, умови і т. ін.); поліпшувати.
поправля́ти змінювати на краще, поліпшувати що-небудь.
підправля́ти відновлювати, поліпшувати що-небудь.

виправля́ти (рідше) розправляти, розпрямляти що-небудь зігнуте, похилене і т. ін

випро́стувати розправляти, розпрямляти що-небудь зігнуте, похилене і т. ін.
випросто́вувати розправляти, розпрямляти що-небудь зігнуте, похилене і т. ін.
випря́млювати робити прямим, розправляти або ставити прямо, рівно що-небудь зігнуте.
випрямля́ти робити прямим, розправляти або ставити прямо, рівно що-небудь зігнуте.
розгина́ти випрямляти, розправляти що-небудь зігнуте.
розправля́ти випрямляти, розгинати, випростувати що-небудь.
розпро́стувати те саме, що розправля́ти1 2.
розпросто́вувати (рідше) те саме, що розправля́ти1 2.
розпрямля́ти те саме, що розправля́ти1 2.

виправля́ти робити рівним, прямим що-небудь зігнуте

випря́млювати (рідше) робити прямим, розправляти або ставити прямо, рівно що-небудь зігнуте.
випрямля́ти робити прямим, розправляти або ставити прямо, рівно що-небудь зігнуте.
вирі́внювати робити прямим, випрямляти, розправляти що-небудь зігнуте.
пра́вити (рідко.) випрямляти.
розправля́ти випрямляти, розгинати, випростувати що-небудь.
розпря́млювати (рідше) те саме, що розправля́ти1 2.
розпрямля́ти робити рівним, прямим, розправляючи зморшки, складки і т. ін.

виправля́ти (діал.) споряджаючи, забезпечуючи потрібним для дороги, відправляти кого-, що-небудь, звідкись, кудись

виправля́ти піддаючи сиру шкуру спеціальній обробці, робити її придатною для використання

виправляти

див. ПРАВИТИ і ВИТВОРЯТИ

витворяти

виправляти
ходити на головах

кореґувати

лагодити дефект

направляти

виправляти
покращувати (умови)
о. латати діри

редаґувати текст

виправляти
доводити до кондицій

дубити (шкіру)

подвизатися

виправляти

пред'являти (вимогу)

требувати


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.