ВИПИРАТИ — СИНОНІМІЯ

випира́ти (розм.) змушувати когось іти, виходити геть, залишати приміщення, місце, місцевість і т. ін.

виганя́ти примушувати кого-небудь іти, виходити геть, залишати якесь приміщення, місце, місцевість і т. ін.; проганяти.
виго́нити примушувати кого-небудь іти, виходити геть, залишати якесь приміщення, місце, місцевість і т. ін.; проганяти.
викида́ти (розм.) виганяти кого-небудь, примушувати залишити приміщення, роботу і т. ін.
вику́рювати (розм.) примушувати кого-небудь піти звідкись геть або залишити місце свого проживання.
випрова́джувати примушувати кого-небудь виходити, йти звідкись, покидати, залишати щось.
випроводжа́ти (розм.) те саме, що випрова́джувати 1.
виряджа́ти (розм. рідко) проганяти, випроваджувати кого-небудь, примушувати піти звідкись.
виставля́ти проганяти, виводити, випроваджувати кого-небудь, примушувати піти (з приміщення, двору і т. ін.).
виту́рювати (розм.) грубо виганяти, проганяти кого-небудь.
витуря́ти (розм.) грубо виганяти, проганяти кого-небудь.
відправля́ти (розм., рідше) випроводжати когось, відсилати.
гна́ти примушувати йти геть, залишати що-небудь; проганяти, виганяти.
наганя́ти (розм.) змушувати кого-небудь піти; звідкисьв, покинути когось, щось; виганяти, проганяти.
наго́нити (розм.) змушувати кого-небудь піти; звідкисьв, покинути когось, щось; виганяти, проганяти.
проганя́ти примушувати кого-небудь іти, виходити геть звідкись; виганяти.
прого́нити (рідше) примушувати кого-небудь іти, виходити геть звідкись; виганяти.
спрова́джувати примушувати кого-небудь виходити, йти звідкись, покидати, залишати когось, щось; випроваджувати.
ту́рити (розм.) гнати, проганяти.

випира́ти виганяти кого-небудь, примушувати залишити приміщення, роботу і т. ін

викида́ти виганяти кого-небудь, примушувати залишити приміщення, роботу і т. ін.

випира́ти про двері, вікно тощо - натискуючи, ударяючи, відокремлювати від чого-небудь

випира́ти (розм.) видаватися наперед; випинатися

видава́тися виступати наперед порівняно з чим-небудь.
випина́тися видаватися, виступати наперед, виділятися при напруженні, русі.
випира́тися (розм. рідко) видаватися, виступати наперед, назовні.
висо́вуватися (рідше) видаватися наперед.
виступа́ти видаватися наперед; випинатися.
висува́тися видаватися наперед.

випира́ти (розм.) з'являтися на поверхні чого-небудь перев. із середини

висипа́ти у великій кількості, на всій поверхні; місцями.
просо́чуватися про рідину.
проступа́ти (на чому, на що, де)

випирати

випирати

виганяти

випирати
док. показати одвірки
ев. показувати на поріг <двері>
витурювати <в шию>

витискати кого

випирати
займати чиє місце

прати білизну

випирати
Словник синонімів Караванського.