ВИПЕРЕДЖУВАТИ — СИНОНІМІЯ

випере́джувати рухаючись в одному напрямку з ким-, чим-небудь швидше, опинятися попереду

випереджа́ти рухаючись в одному напрямку з ким-, чим-небудь швидше, обганяти, опинятися попереду.
обганя́ти рухаючись швидше, обминати й залишати позаду кого-, що-небудь; переганяти, випереджати.
обго́нити те саме, що обганя́ти1.
обмина́ти йдучи, їдучи, випереджати кого-, що-небудь.
обставля́ти (розм. рідко)
опереджа́ти (рідко) те саме, що випереджа́ти 1.
переганя́ти йдучи, їдучи, пливучи і т. ін., випереджати, опинятися попереду; обганяти.
перего́нити йдучи, їдучи, пливучи і т. ін., випереджати, опинятися попереду; обганяти.

випере́джувати досягти кращих результатів у чому-небудь, чогось більшого порівняно з ким-, чим-небудь

випереджа́ти досягати кращих результатів у чому-небудь, чогось більшого порівняно з ким-, чим-небудь.
обганя́ти досягати більших успіхів, кращих результатів у чому-небудь порівняно з іншим.
обска́кувати (розм.) випереджати в чомусь кого-небудь.
переганя́ти досягати більших у порівнянні з ким-, чим-небудь успіхів, опинятися попереду когось, чогось у певному відношенні.
перего́нити досягати більших у порівнянні з ким-, чим-небудь успіхів, опинятися попереду когось, чогось у певному відношенні.
перероста́ти (рідше) виявлятися попереду кого-небудь у якомусь відношенні; обганяти.
переска́кувати (розм. рідше.) перевершувати кого-, що-небудь у чомусь.

випереджати

попереджати схід сонця

випереджати (задум)
випереджувати
передувати чому

попереджувати схід сонця

випереджати (задум)
випереджувати
передувати чому

заскакувати

мчати

випереджувати

первува́ти

предществувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.