ВИПАС — СИНОНІМІЯ

ви́пас місце, де пасеться худоба, птиця

ви́гін поблизу села.
па́стовень (діал.)
па́стівень (діал.)
пастьба́ (рідше)
пастівни́к (розм.)
пашня́ (діал.)
по́па́с (розм.)
попа́сище (розм.)
толо́ка залишене під пар поле, що використовується для пасіння.

пасовисько

вигін (за селом)
випас
пастівень (в огорожі біля хати)
полонина (у горах)
толока (на облозі)

ви́пасти

ви́пасти

ви́пасти

ви́пасти

ви́пасти

ви́пасти

ви́пасти

ви́пасти

ви́пасти відбутися, статися

перепа́сти стати чиєюсь власністю, перейти в чиєсь користування.
притра́питися (діал.) трапитися.
прогля́нути зрідка траплятися.
тра́питися відбутися, статися.

впасти про дорогу

припинитися (про розмову)
спасти (про тиск)
ущухнути (про вітер)

упасти про дорогу

припинитися (про розмову)
спасти (про тиск)
ущухнути (про вітер)

відпасати

пасувати

підходити

постигати

приходиться

ситий (худоба)

случатися

судитися

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.