ВИНЯТКОВИЙ — СИНОНІМІЯ

винятко́вий такий, який нечасто трапляється, особливий, надзвичайний

рі́дкісний який трапляється, буває і т. ін. рідко; незвичайний.
рідки́й (рідше) який буває, трапляється і т. ін. нечасто.
уніка́льний надзвичайний у якомусь відношенні; рідкісний, винятковий.

винятко́вий дуже великий за силою вияву, інтенсивністю чого-небудь, завдяки чому виділяється на загальному тлі

надзвича́йний дуже сильний, великий за силою, ступенем свого вияву.
незвича́йний дуже великий, сильний щодо ступеня вияву, прояву; надзвичайний.
неземни́й який силою свого вияву настільки відхиляється від звичайного ступеня, що викликає враження про неможливість такого в природі.
незрівня́нний який важко порівняти при цьому з чим-небудь.
непомі́рний який перевищує звичайну міру, норму.
непоси́льний який викликає враження про перевищення звичайних людських якостей, властивостей, можливостей.
фантасти́чний який викликає подив силою свого вияву, у який важко повірити.

винятко́вий який нечасто зустрічається й виділяється серед інших, перевершує інших у певному відношенні, викликаючи захоплення

незрівня́нний (із сл. ні з ким, ні з чим) який мало зустрічається в такому довершеному вияві, не схожий на інших.

винятко́вий не такий, як інші, не схожий на інших або інші; незвичайний, винятковий

надзвича́йний не такий, як звичайно, як завждиабо як інші, чимсь відмінний; особливий, своєрідний.
незвича́йний який відрізняється від інших; не такий, як усі, як в усіх; особливий.
незрівня́нний винятковий, особливий, незвичайний.
особли́вий який чимось виділяється серед інших; не такий, як інші, не схожий на інших або інші; незвичайний, винятковий.
своєрі́дний який має характерні особливості, не схожий на інших; незвичайний, оригінальний.
уніка́льний єдиний, неповторний.

винятковий успіх

безпрецедентний

виключний

винятковий

високий дар

дивний про красу

екстраординарний випадок

крайній (СОВ.) про потребу

винятковий

надзвичайний

винятковий
жм. <аж> он який

незвичайний

специфіка

винятковий (с.)

унікальний

ексклюзивний

винятковий

рідкий

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.