ВИНУВАТИТИ — СИНОНІМІЯ

винува́тити (перев. без додатка) вважати кого-небудь винним у чомусь

вини́ти (кого за що, в чому)
звинува́чувати (кого в чому)
пришива́ти (розм.) перев. безпідставно.
інкримінува́ти (кому що, кого в чому)

винувати

обвинувачувати

винуватити
складати вину <пеню> на

запозивати (до суду)

інкримінувати

обвинувачуватиДжерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.