ВИНИШПОРИТИ — СИНОНІМІЯ

ви́нишпорити (розм.) шукаючи, виявити

ви́копати (розм.)
ви́скіпати (розм.) внаслідок тривалих і старанних пошуків.
відкопа́ти (розм.)
наги́бати (діал.) випадково.
підхопи́ти (розм.)
підчепи́ти (розм.) звичайно чоловік, хлопець жінку, дівчину для себе або жінка, дівчина чоловіка, хлопця.
розкопа́ти (розм.)

ви́нишпорити (підсил. розм.) оглянути все в пошуках кого-, чого-небудь

ви́шарити (підсил. розм.)
обша́рити (розм.)
обшни́рити (підсил. розм.)
обшниря́ти (підсил. розм.)
обшука́ти оглядаючи все, старанно шукати кого-, що-небудь.
прочеса́ти (розм.) місцевість.

ви́нишпорити шукаючи, знайти, виявити; розшукати

ви́шукати знайти, старанно шукаючи, докладаючи певних зусиль.
вишу́кувати старанно шукати, підшукувати.
відшу́кувати шукаючи, знаходити, виявляти; розшукувати.
відшука́ти шукаючи, знайти, виявити; розшукати.
дошу́куватися наполегливо шукаючи, намагатися знайти кого-, що-небудь.
дошука́тися наполегливо шукаючи, знайти кого-, що-небудь.
нашу́кувати шукати, розшукувати кого-, що-небудь.
нашука́ти розшукати кого-, що-небудь.
пришу́кувати те саме, що підшу́кувати.
пришука́ти те саме, що підшука́ти.
підшу́кувати шукати, добираючи що-небудь потрібне, придатне.
підшука́ти розшукати, добираючи що-небудь потрібне, придатне.
розшу́кувати внаслідок пошуків виявляти, знаходити кого-, що-небудь.
розшука́ти внаслідок пошуків виявити, знайти кого-, що-небудь.

обшарювати

рискати

винишпорити

шарити

винишпорити
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.