ВИМІРЮВАТИ — СИНОНІМІЯ

вимі́рювати визначати, встановлювати величину, розмір когось, чогось якоюсь мірою, якимсь мірилом

відмі́рювати відмічати, відділяти щось.
відміря́ти відмічати, відділяти щось.
намі́рювати яку-небудь кількість чогось.
наміря́ти яку-небудь кількість чогось.
примі́рювати надягати одяг, взуття, оздобу тощо, щоб визначити відповідність розміру.
приміря́ти надягати одяг, взуття, оздобу тощо, щоб визначити відповідність розміру.
промі́рювати все або багато.
проміря́ти все або багато.
розмі́рювати визначати величину, розміри чогось, відстань між чимсь.
розміря́ти визначати величину, розміри чогось, відстань між чимсь.

визначати

вимірювати
встановлювати (віддаль)
-АЧУВАТИ

міряти що

перемірювати ще раз

вимірювати
міряти (шлях)

переміряти ще раз

вимірювати
міряти (шлях)

ревізувати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.