ВИМИСЕЛ — СИНОНІМІЯ

ви́мисел те, що створене в уяві, чого немає й не було в дійсності

ви́гад (рідше) те саме, що ви́гадка.
ви́гадка те, що створене в уяві, чого немає і не було в дійсності.
ви́думка те, що вигадане, придумане, що не відповідає дійсності.
небили́ця те, чого немає в дійсності; неправда, вигадка.
небува́льщина те, чого не було; вигадка.
прига́дка (рідко) те саме, що ви́думка 2.
фанта́зія про те, що існує лише в уяві, у мріях, а не в дійсності.
фанта́стика поняття, образи, створені уявою, тобто такі, що не відповідають дійсності; вигадка.
фантасмаго́рія (рідко) примарне, фантастичне уявлення про що-небудь; фантазія (у 3 знач.), вигадка.

вимисел

вигадка

вимисел (зап.)
винахід (пор.)
Словник синонімів Караванського.