ВИКРИКНУТИ — СИНОНІМІЯ

ви́крикнути

вопіяти

викрикнути
горланити (людина)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.