ВИКАЗУВАТИСЯ — СИНОНІМІЯ

вика́зуватися (розм. рідко) ставати видним, помітним

вигляда́ти ставати видним, помітним.
визира́ти ставати видним, помітним.
пока́зуватися ставати видним, помітним, відкриватися погляду; виднітися.

малюватися на обличчі

виказуватися

пописуватися

поступати

виказуватися

пред'являти (документ)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.