ВИКАЗУВАТИ — СИНОНІМІЯ

вика́зувати робити відомим що-небудь таємне, приховане; робити на когось донесення й т. ін.

видава́ти викривати, виказувати кого-небудь, розголошувати таємницю.
викрива́ти розкривати, показувати щось приховане.
зра́джувати виявляти, виказувати що-небудь перед кимось.
розголо́шувати піддавати розголосові, обнародувати що-небудь.
розкрива́ти робити відомим, відкривати (якусь таємницю і т. ін.).
топи́ти (розм.) зводити наклеп на кого-небудь; обмовляти, видавати когось.

вика́зувати про почуття, стан, наміри тощо - робити явним, помітним

видава́ти робити відомим, розкривати, показувати, виявляти якусь особливість, стан.
виявля́ти показувати, робити явним, помітним (почуття, стан, наміри і т. ін.).
маніфестува́ти виявляти що-небудь, свідчити про щось.
пока́зувати робити помітними для оточення свої почуття, наміри, виявляти свій стан і т. ін.; проявляти.
проявля́ти виявляти, робити помітними свої якості, властивості, почуття і т. ін.
підкре́слювати виявляти своє ставлення до кого-, чого-небудь поведінкою, діями і т. ін.
розкрива́ти робити ясним, доступним для розуміння, сприйняття.
явля́ти (книжн.) виявляти, робити явним, відчутним (про почуття, стан, наміри і т. ін.).

вика́зувати (кого) перев. таємно подавати відомості з обвинуваченням кого-небудь у чомусь

доно́сити (на кого)
ка́пати (розм.)
топи́ти (кого, розм.)
фіска́лити (зневажл.)
шепта́ти (розм.)
я́бедничати (зневажл.)

відкривати секрет

виказувати
перед кіш викладати карти кому

докоряти згадуючи гріхи

виказувати

дорікати перелічуючи прогріхи

виказувати

зауважувати кому

виказувати (згадуючи прогріхи)
вичитувати кого
робити зауваження <заувагу>

зраджувати таємницю

виказувати

розголошувати таїну

виказувати
виляпувати (мимохіть)
не тримати <не зберігати> в секреті

виражати

говорити

виказувати

демонструвати

доносити (поліції)

заявляти

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.