ВИЗНАЧАТИ — СИНОНІМІЯ

визнача́ти намічати, накреслювати для виконання

визна́чувати (рідше) намічати, накреслювати для виконання.
виробля́ти створювати, складати, визначати в певних рисах.
окре́слювати зображувати, змальовувати, описувати кого-, що-небудь.
передбача́ти планувати, проектувати що-небудь.
призна́чувати (рідше.) визначати наперед що-небудь.
признача́ти визначати наперед що-небудь.

визнача́ти виявляти, встановлювати суть чого-небудь; робити визначення

визна́чувати (рідше) розкривати суть чого-небудь, характеризувати, формулювати, робити визначення (в 2 знач.).
озна́чувати (діал.) визначати.
розкрива́ти відкривати, встановлювати що-небудь шляхом досліджень, висновків, спостережень.
формулюва́ти коротко і точно висловлювати, виражати, визначати що-небудь (думку, поняття, завдання тощо).
характеризува́ти описувати, визначати якісь риси, особливості кого-, чого-небудь.

визнача́ти встановлювати, з'ясовувати, розпізнавати що-небудь за певними ознаками

визна́чувати (рідше.) встановлювати, з'ясовувати, розпізнавати що-небудь за певними ознаками.
встано́влювати визначати, розпізнавати за певними ознаками.
з'ясо́вувати визначати, встановлювати що-небудь на підставі певних відомостей, ознак і т. ін.
устано́влювати визначати, розпізнавати за певними ознаками.

визнача́ти бути умовою чого-небудь

визначати

визначати суть

визначати на пост

визначати термін

визначати хворобу

ставити діягноз чому

встановлювати опіку

визначати (причину)

встановляти опіку

визначати (причину)

кваліфікувати

визначати

означати Г.

визначати

призначати платню

визначати

призначувати платню

визначати

прирікати наперед

визначати

установлювати опіку

визначати (причину)

установляти опіку

визначати (причину)

формулювати завдання

визначати

відмічати

детермінувати

дефінувати

знаменувати

кваліфікувати

клясифікувати

котирувати (ціну)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.