ВИДУМКА — СИНОНІМІЯ

ви́думка те, що створене в уяві, чого немає й не було в дійсності

ви́гад (рідше) те саме, що ви́гадка.
ви́гадка те, що створене в уяві, чого немає і не було в дійсності.
ви́мисел те, що вигадане, чого немає в дійсності.
небили́ця те, чого немає в дійсності; неправда, вигадка.
небува́льщина те, чого не було; вигадка.
прига́дка (рідко) те саме, що ви́думка 2.
фанта́зія про те, що існує лише в уяві, у мріях, а не в дійсності.
фанта́стика поняття, образи, створені уявою, тобто такі, що не відповідають дійсності; вигадка.
фантасмаго́рія (рідко) примарне, фантастичне уявлення про що-небудь; фантазія (у 3 знач.), вигадка.

ви́думка здібність, здатність видумувати, придумувати

ви́гадка здатність вигадувати, винаходити.
винахі́дливість здатність вигадувати.

ви́думка (розм.) те, що винайдене, зовсім нове, невідоме до цього

ви́нахід те, що винайдене, зовсім нове, невідоме до цього.

видумка

вимисел

вихватка

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.