ВИГУКНУТИ — СИНОНІМІЯ

ви́гукнути

вопіяти

вигукнути
горланити (людина)

звати

роздаватися (годос)

вигукнути
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.