ВИГАНЯТИ — СИНОНІМІЯ

виганя́ти змушувати когось іти, виходити геть, залишати приміщення, місце, місцевість і т. ін.

виго́нити примушувати кого-небудь іти, виходити геть, залишати якесь приміщення, місце, місцевість і т. ін.; проганяти.
викида́ти (розм.) виганяти кого-небудь, примушувати залишити приміщення, роботу і т. ін.
вику́рювати (розм.) примушувати кого-небудь піти звідкись геть або залишити місце свого проживання.
випира́ти (розм.) грубо проганяти, випроваджувати силоміць кого-небудь звідкись.
випрова́джувати примушувати кого-небудь виходити, йти звідкись, покидати, залишати щось.
випроводжа́ти (розм.) те саме, що випрова́джувати 1.
виряджа́ти (розм. рідко) проганяти, випроваджувати кого-небудь, примушувати піти звідкись.
виставля́ти проганяти, виводити, випроваджувати кого-небудь, примушувати піти (з приміщення, двору і т. ін.).
виту́рювати (розм.) грубо виганяти, проганяти кого-небудь.
витуря́ти (розм.) грубо виганяти, проганяти кого-небудь.
відправля́ти (розм., рідше) випроводжати когось, відсилати.
гна́ти примушувати йти геть, залишати що-небудь; проганяти, виганяти.
наганя́ти (розм.) змушувати кого-небудь піти; звідкисьв, покинути когось, щось; виганяти, проганяти.
наго́нити (розм.) змушувати кого-небудь піти; звідкисьв, покинути когось, щось; виганяти, проганяти.
проганя́ти примушувати кого-небудь іти, виходити геть звідкись; виганяти.
прого́нити (рідше) примушувати кого-небудь іти, виходити геть звідкись; виганяти.
спрова́джувати примушувати кого-небудь виходити, йти звідкись, покидати, залишати когось, щось; випроваджувати.
ту́рити (розм.) гнати, проганяти.

виганя́ти добувати що-небудь розкладанням речовини на складові частини за допомогою нагрівання, кип'ятіння і т. ін

вику́рювати виготовляти шляхом перегонки (горілку, спирт і т. ін.).
відганя́ти добувати що-небудь шляхом перегонки.
відго́нити добувати що-небудь шляхом перегонки.
гна́ти добувати що-небудь розкладанням речовини на складові частини за допомогою нагрівання, кип'ятіння і т. ін.
гони́ти добувати що-небудь розкладанням речовини на складові частини за допомогою нагрівання, кип'ятіння і т. ін.
кури́ти добувати, одержувати способом перегонки (горілку, смолу, дьоготь і т. ін.).

виганя́ти (розм. кого, з+род) вилучаючи з якого-небудь процесу, робити вільним, незайнятим

виго́нити (розм. кого, з+род) виключати звідкись, виводити із складу чогось.
звільня́ти (кого, з+род) вилучаючи з якого-небудь процесу, робити вільним, незайнятим.
проганя́ти (розм. кого, з+род) звільняти з роботи, з посади, відмовляти в роботі і т. ін.

виганя́ти (розм.) відстороняти від якоїсь діяльності, справи, звільняти з роботи і т. ін.

звільни́ти знімати з роботи, виключати з навчального закладу і т. ін.
зня́ти звільняти, усувати (з посади).
усу́нути так чи інакше позбавлятися когось (відстороняти від якоїсь діяльності, справи, звільняти з роботи і т. ін.); позбуватися.
усува́ти (кого) так чи інакше позбавлятися когось (відстороняти від якоїсь діяльності, справи, звільняти з роботи і т. ін.); позбуватися.

виганя́ти

виганяти

виганяти підступом

виганяти з хати

виганяти про хміль

вибивати з фортеці

виганяти

виводити мур

випускати худобу

виганяти

витурювати

виганяти (див.)

ганяти ФР

виганяти
с. гоном гнати

гнати (ФР.)

виганяти
під--

звільняти зі школи

виганяти

зганяти звідки

виганяти

наганяти (ФР.)

підносити

виганяти
витягати (гілля)

усувати з посади

видаляти

витуряти

відпирати

відстороняти

екскомунікувати

експатріювати

ліквідувати

виганяти
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.