ВИГАДКИ — СИНОНІМІЯ

витівки

витребенька

побрехенька

вигадки

теорія

вигадки (ЗН. ЖМ.)
теорії (мн.)

ви́гадка те, що створене в уяві, чого немає й не було в дійсності

ви́гад (рідше) те саме, що ви́гадка.
ви́думка те, що вигадане, придумане, що не відповідає дійсності.
ви́мисел те, що вигадане, чого немає в дійсності.
небили́ця те, чого немає в дійсності; неправда, вигадка.
небува́льщина те, чого не було; вигадка.
прига́дка (рідко) те саме, що ви́думка 2.
фанта́зія про те, що існує лише в уяві, у мріях, а не в дійсності.
фанта́стика поняття, образи, створені уявою, тобто такі, що не відповідають дійсності; вигадка.
фантасмаго́рія (рідко) примарне, фантастичне уявлення про що-небудь; фантазія (у 3 знач.), вигадка.

ви́гадка здібність, здатність видумувати, придумувати

ви́думка здібність, здатність видумувати, придумувати; винахідливість.
винахі́дливість здатність вигадувати.

ви́гадка щось сказане або зроблене для сміху, розваги

ви́тівка що-небудь сказане або зроблене для розваги, сміху; жарт, вигадка.
ви́хватка (розм.) жарт, вигадка.
жарт сказане або зроблене для розваги, сміху; дотеп, витівка.
жарту́шки (розм.) все, що говориться, робиться задля розваги, сміху.
при́смішка (рідше) жарт; насмішка.

ви́гадка несподіване, нічим не обґрунтоване бажання як вияв неврівноваженості

ве́реди (розм.) невиправдані бажання, примхи.
витребе́ньки (розм.) вигадки, примхи, забаганки.
дур (розм.) безглузді примхи, капризи.
забага́нка примхливе бажання, вередування.
капри́з те саме, що забага́нка; вередування, примха, химера.
но́рови (розм.) примхи, капризи.
при́мха несподіване, нічим не обґрунтоване бажання як вияв чиєїсь неврівноваженості; забаганка.
привере́ди (розм.) невиправдані бажання, примхи; вереди.
фанта́зія дивний учинок; примха, химера.
химе́ра нереальні, безглузді плани, наміри, здійснити які неможливо.

ви́гадка те, що вигадане в результаті міркувань, роздумувань; рішення щодо якоїсь дії

ви́гад те саме, що ви́гадка.

вигадка

вигадка нереальність

обр. на вербі груші

вигадка дія

байка що купи не держиться

брехня

винахід (П.)

домисел (ЖМ.)

казка (П.)

фантазія неправда

леґенда

повір'я (поширений переказ)

небувальщина небилиця

примха безглузда

фантазія пуста

фантастика

фікція

витвір фантазії

анекдота

видумка

вимисел

затія

пуф

фабула

фантазія

ферія

фікція

шутка

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.