ВИВЧАТИ — СИНОНІМІЯ

вивча́ти (що) навчаючись, набувати певних знань, відомостей у якій-небудь галузі

вгриза́тися (в що, розм. рідко) вивчати, засвоювати.
взнава́ти виявляти, розкривати сутність кого-, чого-небудь.
вчи́ти засвоювати, опановувати, намагатися запам'ятати; вивчати.
оволодіва́ти (чим) набувати ґрунтовних знань, умінь, навичок і т. ін. в чому-небудь.
опано́вувати ґрунтовно засвоювати щось, оволодівати чим-небудь.
прохо́дити (розм.) знайомитися з чим-небудь, вивчати щось.
пізнава́ти осягати розумом явища об'єктивної дійсності, одержувати істинне уявлення про кого-, що-небудь.
спізнава́ти (розм.) набувати знань в якійсь галузі; пізнавати, вивчати що-небудь.
студіюва́ти (книжн.) ретельно вивчати, вчити що-небудь.
узнава́ти виявляти, розкривати сутність кого-, чого-небудь.
учи́ти засвоювати, опановувати, намагатися запам'ятати; вивчати.
штурмува́ти (розм.) провадити рішучі дії для оволодіння чим-небудь, освоєння чогось.

вивча́ти учачи, запам'ятовувати, засвоювати

виу́чувати те саме, що вивча́ти 2.
вчи́ти засвоювати, опановувати, намагатися запам'ятати; вивчати.
завча́ти старанно запам'ятовуючи, добре, міцно засвоювати.
зау́чувати старанно запам'ятовуючи, добре, міцно засвоювати.
розу́чувати виучувати, засвоювати що-небудь з метою відтворення, виконання.
учи́ти засвоювати, опановувати, намагатися запам'ятати; вивчати.

вивча́ти піддавати щось ретельному науковому розгляду з метою пізнання, вияснення чогось

дослі́джувати піддавати що-небудь ретельному науковому розгляду з метою пізнання, вияснення чогось.
обробля́ти опрацьовувати, розробляти (тему, сюжет і т. ін.).
опрацьо́вувати докладно вивчаючи що-небудь, описувати його особливості, встановлювати закономірності розвитку і т. ін.; досліджувати.
прослі́джувати (рідше) вивчаючи, досліджуючи тощо, встановлювати хід розвитку, зміни і т. ін. чого-небудь.
просте́жувати досліджувати, вивчати що-небудь, стежачи за його розвитком, рухом, виявляючи характерні риси.
розгляда́ти вивчати, оцінювати кого-небудь, досліджувати, аналізувати щось.
розробля́ти працюючи над чим-небудь, розвивати, вдосконалювати його.

виучувати кого

досліджувати

розвідувати космос

розглядати (П.) питання

розсліджувати

вивчати

розслідувати

вивчати

учити чого

вивчати (мови)
повчати (З. П.)
школити (кого)
давати освіту кому
карати <н. не слуха? Буду вчити>

вникати

засвоювати

оволодівати (мову)

студіювати

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.