ВИВОЛОКТИ — СИНОНІМІЯ

ви́волокти

таскати

виволокти

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.