ВИБАНІТУВАТИ — СИНОНІМІЯ

ви́банітувати

шельмувати

ви́банітувати
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.