ВЗЯТИ — СИНОНІМІЯ

взя́ти (рідше) стати власником чогось, мати можливість розпоряджатися кимсь, чимсь

ви́дерти (розм.)
ви́драти (розм.) силою або з труднощами.
ви́клопотати шляхом клопотання.
ви́рвати (розм.) силою.
добу́тися (чого, розм.)
доп'ясти́ (чого, розм.)
допну́ти (чого, розм.)
доско́чити (чого, розм.)
доста́ти (розм.)
діста́ти (що, рідше кого, чого)
запопа́сти (розм.)
здобу́тися (чого, на що, діал.)
організува́ти (розм., жарт.)
перехопи́ти (що, чого, розм.)
прихопи́ти (розм.)
розго́рити на що, розм. - перев. шляхом позички, купівлі.
розстара́тися (чого, на що, розм.)
устара́ти (діал.)

взя́ти (що) узяти собі, у своє користування, володіння

ввірва́ти (що, розм.)
відхвати́ти (що, розм.) поспіхом, раптово або якусь частину.
відхопи́ти (що, розм.)
забра́ти (що) насильно брати, відбирати що-небудь силою в кого-небудь.
завлада́ти (рідко)
заграба́стати (що, розм.)
загребти́ (що, розм.)
заже́рти (що, розм.) привласнюючи чуже.
зайня́ти (що) захоплювати який-небудь населений пункт, територію, місцевість і т. ін.
запопа́сти (що, розм.)
запосі́сти (що, діал.)
захопи́ти (що) оволодівати насильно кимось, чимось, брати силою кого-, що-небудь.
зга́рбати (що, розм.)
здобу́ти (що) у бою, зі зброєю.
увірва́ти (що, розм.)
узя́ти (що) захопити, зайняти якусь територію, стратегічний об'єкт, населений пункт і т. ін.; завоювати.
урва́ти (що, розм.)

взя́ти йдучи, їдучи куди-небудь, захопити когось або щось з собою, для себе

забра́ти повести, повезти кого-небудь із собою, до себе.
захвати́ти (розм.) ідучи кудись, узяти з собою кого-небудь.
захопи́ти узяти, прихопити кого-, що-небудь з собою.
прихвати́ти (розм.) те саме, що прихо́пити.
прихопи́ти ідучи, взяти, захопити кого-, що-небудь з собою.
узя́ти йдучи, їдучи куди-небудь, захопити когось або щось з собою, для себе.

взя́ти

взя́ти

взя́ти

взяти

взяти води

взяти з землі

взяти силою

взяти на працю

взяти кого

взяти кого

взяти на себе

узути (на ноги)

взяти уліво

взяти (ЖМ.)

кого оженитися на кім

взяти у танець

взяти акорд

взяти у кайдани

взяти моду

взяти

слово, з кого<

вхопити

взяти
вловити (запах)
дістати (ляща)
збагнути (суть)
зворушити (за душу ІД.)
пойняти (про сум)
схопити (док.)
похапки зажити
зварити головою

попадати

взяти
попасти (док.)
схопити (кого)

ухопити

взяти
вловити (запах)
дістати (ляща)
збагнути (суть)
зворушити (за душу ІД.)
пойняти (про сум)
схопити (док.)
похапки зажити
зварити головою

акцептувати

на

ось (з нст. сл. тобі)

на

наприклад

от хоч би й
для прикладу
як от
Словник синонімів Караванського.