ВЕСТИСЯ — СИНОНІМІЯ

вести́ся (розм.) бути в наявності десь, у когось

бу́ти уживається на означення наявності кого-, чого-небудь десь, у когось.
води́тися (розм.) бути в наявності (про неживі предмети і явища).
ма́тися (розм. рідше) бути наявним у когось.

вести́ся (безос.) бути звичаєм, загальноприйнятим правилом

води́тися бути звичаєм, загальноприйнятим правилом.
пово́дитися бути звичаєм, загальноприйнятим правилом.

вести́ся про дію, подію, явище тощо - мати місце

бу́ти уживається на означення наявності кого-, чого-небудь десь, у когось.
верши́тися (уроч.) відбуватися, здійснюватися.
відбува́тися проходити, мати місце, тривати; здійснюватися (про роботу, події тощо).
дове́ршуватися (уроч.) відбуватися, здійснюватися.
ді́ятися відбуватися, здійснюватися, робитися.
зді́йснюватися виконуватися, проводитися (про роботу, дію, процес).
йти відбуватися, бути в певному стані.
прохо́дити відбуватися, здійснюватися, мати місце (про які-небудь події, явища і т. ін.).
роби́тися відбуватися (про яку-небудь дію, подію, природне явище і т. ін.).
трапля́тися відбуватися, діятися, ставатися.
чини́тися відбуватися, робитися, діятися.
іти́ виконуватися, здійснюватися.

вести́ся про умови життя, стосунки, обставини - улаштуватися певним чином

йти́ся (безос., кому) про умови життя, стосунки, обставини - улаштуватися певним чином.
іти́ся (безос., кому)

вести́ся (розм.) складатися щасливо, успішно

вдава́тися здійснюватися, успішно завершуватися.
везти́ щастити, фортунити.
добри́тися (діал.) щастити; удаватися.
йти́ся (розм.) щастити комусь.
пайди́ти (діал.) щастити, таланити.
плу́жити (розм. рідко) те саме, що везти́ 2.
талани́ти щасливо складатися (про життя, долю когось); щастити, фортунити.
удава́тися здійснюватися, успішно завершуватися.
форту́нити щастити, удаватися.
щасти́ти (безос. кому) ітися на щастя, на успіх кому-небудь; удаватися, везти.
щасти́тися (розм.) те саме, що щасти́ти 1.
іти́ся (розм.) щастити комусь.

щастити

вестися (добре йтися)
ітися на щастя
Словник синонімів Караванського.