ВЕСТИ — СИНОНІМІЯ

вести́ спрямовувати рух кого-небудь, допомагати або примушувати йти куди-небудь

відво́дити вести з собою когось на певну відстань від кого-, чого-небудь.
відпрова́джувати з одного місця в інше.
зво́дити згори вниз або докупи.
наво́дити вказуючи шлях.
прова́дити спрямовувати рух кого-, чого-небудь.
прово́дити спрямовувати рух кого-, чого-небудь.
проводжа́ти спрямовувати рух кого-, чого-небудь.
підво́дити спрямовуючи, наближати що-небудь до когось, чогось.
спрова́джувати примушувати звідкись іти.

вести́ іти, рухатися попереду як ватажок, скеровуючи кого-, що-небудь

очо́лювати бути на чолі кого-, чого-небудь, керувати кимсь, чимсь.

вести́ діяти відповідно до чогось, згідно з чимсь

вести́ (кого, що) спрямовувати діяльність, роботу когось, чогось, бути на чолі кого-, чого-небудь

вата́жити (над ким і без додатка, розм.)
ватагува́ти (над ким і без додатка)
ватажкува́ти (над ким і без додатка, розм.)
верті́ти (розм.) розпоряджатися на свій розсуд.
верхово́дити (ким і без додатка)
заправля́ти (ким, розм.)
заря́джувати (чим і без додатка, діал.)
кермува́ти (розм.) спрямовувати діяльність когось, чогось.
керува́ти (ким, чим і без додатка)
кома́ндувати (ким) бути командиром; розпоряджатися як командир.
нача́льствувати бути начальником; поводитися як начальник.
ору́дувати (розм.)
отаманува́ти (над ким і без додатка) давати вказівки, накази як старший, як ватажок.
очо́лювати (кого, що) бути на чолі когось, чогось.
повеліва́ти (кому, чому, книжн.)
покрика́ти (розм.) кричачи час від часу.
правува́ти (розм.) мати владу над кимсь, чимсь.
прова́дити (кого, що і без додатка, розм.)
прово́дити (кого, що і без додатка, розм.)
старшинува́ти (над ким і без додатка)
старшува́ти (над ким і без додатка)
урядува́ти (розм.) перев. здійснювати верховну владу над кимсь, чимсь.

вести́ вести далі почате, діяти далі

поверта́тися до тієї самої діяльності після деякої перерви.
поно́влювати перервану розмову, оповідь тощо.
поновля́ти перервану розмову, оповідь тощо.
підтри́мувати не давати припинятися.

вести́ розташовувати, споруджувати щось у певному напрямку, вздовж чогось

вести́ розташовуватися в одну лінію на значному просторі

вибіга́ти (розм.) простелятися звідки-небудь кудись.
збіга́ти (розм.) бути розташованим, мати напрям знизу догори.
йти простягатися, тягтися (про шлях, колію й т. ін.).
ляга́ти (розм.) пролягати, тягнутися (про шлях, дорогу).
проляга́ти проходити в якому-небудь напрямку, тягтися, простягатися десь, повз когось, щось тощо (про дорогу, стежку, канаву і т. ін.).
простеля́тися пролягати, тягтися куди-небудь.
простила́тися пролягати, тягтися куди-небудь.
простяга́тися займати який-небудь (перев. великий) простір, розташовуватися на якомусь (перев. великому) просторі.
протя́гуватися тягтися в певному напрямку, розміщуватися рівною лінією, смугою.
протяга́тися тягтися в певному напрямку, розміщуватися рівною лінією, смугою.
прохо́дити простягатися, тягтися в якомусь напрямку (про дорогу, канал і т. ін.).
прямува́ти (розм.) пролягати, простягатися в певному напрямку.
розтя́гуватися розташовуватися, розміщуватися в одну довгу лінію на значній відстані.
розтяга́тися розташовуватися, розміщуватися в одну довгу лінію на значній відстані.
тягну́тися займати великий простір у довжину; пролягати.
тягти́ся займати великий простір у довжину; пролягати.
іти́ простягатися, тягтися (про шлях, колію й т. ін.).

вести

о. вести перед

вести звідки

вести куди

вести авто

керувати чим

вести протокол

простягатися (про стежку)

вести до чого

спричиняти що

підводити куди

приводити куди

вести

розводити дискусії

вести

адмініструвати

поривати (почуття)

вести

вест (мор.) напрямок, сторона, протилежна сходу

веди (санскрит)

Ве́ста

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.