ВЕЛИЧНИЙ — СИНОНІМІЯ

вели́чний який своєю величиною, грандіозністю, силою прояву або наявністю чогось видатного, надзвичайного викликає подив, захоплення

велича́вий який своїми розмірами, виглядом або діями, вчинками викликає почуття поваги, певної урочистості.
грандіо́зний надзвичайно великий; могутній, величний.
монумента́льний який вражає своїми розмірами, величністю; величний, грандіозний.
ца́рствений (книжн. рідко.) сповнений гідності; величний.

вели́чний який викликає почуття урочистості, піднесеності

велича́вий сповнений урочистості.
маєстати́чний (зах.) величний.
урочи́стий сповнений величі; який викликає почуття піднесеності, небуденності.

величний про картину

величний жест

врочистий

пишний про картину

величний

урочистий

шляхетний про мету

величний

ґрандіозний про споруду

блискучий

важний

величавий

грандіозний

імпозантний

монументальний

помпезний


Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.