ВВАЖАТИ — СИНОНІМІЯ

вважа́ти (ким, чим, яким, за кого-що) визнавати якимось, прирівнювати до кого-, чого-небудь, давати якусь оцінку

визнава́ти (за кого – що, ким, чим) вважати кого-, що-небудь за кого – що, ким, чим.
лічи́ти (рідко за кого, що) те саме, що вважа́ти.
ма́ти (розм. за кого , що) вважати когось, щось ким-, чим-небудь.
признава́ти (за кого, що) розцінювати кого-, що-небудь якось, вважати кого-небудь кимсь.
прийма́ти (за кого, що) розцінювати кого-, що-небудь певним чином; вважати за якогось, за щось.
уважа́ти (ким, чим, яким, за кого-що) визнавати якимось, прирівнювати до кого-, чого-небудь, давати якусь оцінку.

вважа́ти (ким, чим, яким, за кого-що) ставити на рівень із ким-, чим-небудь, прирівнювати до когось, чогось

ба́чити вважати, визнавати.
вбача́ти вважати кого-, що-небудь кимсь, чимсь.
убача́ти вважати кого-, що-небудь кимсь, чимсь.

вважа́ти (перев. із спол. що) мати певну думку

гада́ти мати думку, міркування з якого-небудь приводу; вважати.
ду́мати мати певну думку, вважати, допускати.
ми́слити (розм.)
поклада́ти думати, вважати.
помишля́ти мати певну думку, вважати.
уважа́ти (перев. із спол. що) мати якусь думку; думати, гадати.

вважа́ти (перев. із спол. що) вважати за можливе

допуска́ти вважати за можливе.
припуска́ти уважати за можливе, імовірне що-небудь.

вважа́ти спрямовувати погляд на когось, щось

вигляда́тися на себе або пильно.
гли́пати (розм.)
гляді́ти (розм.)
диви́тися (перев. на кого-що)
зи́рити (розм.)
зи́ркати (розм.)
зогляда́ти (діал.) час від часу.
зори́ти (розм.)
нагляда́ти (розм.) перев. уважно.
назира́ти (розм.)
наставля́тися (розм. рідше)
позира́ти (розм.)
спогляда́ти пасивно або уважно.
спостеріга́ти (кого, що)

вважа́ти (на кого-що) звертати увагу, рахуватися з ким-, чим-небудь

ва́жити (рідко) зважати, брати до уваги.
врахо́вувати (що і без додатка) брати до уваги, зважати на що-небудь.
зважа́ти (на кого-що і без додатка) звертати увагу, рахуватися з ким-, чим-небудь.
рахува́ти (що і без додатка) те саме, що вважа́ти.
рахува́тися (з ким-чим і без додатка) брати до уваги, враховувати що-небудь, зважати на щось у своїх діях, планах і т. ін.
тура́ти (на кого-що, діал.) звертати увагу; зважати.
уважа́ти (на кого-що) зважати на кого-, що-небудь, надавати значення чомусь, рахуватися з ким-, чим-небудь.
урахо́вувати (що і без додатка) брати до уваги, зважати на що-небудь.
чи́слитися (з ким-чим, діал.) рахуватися з ким-, чим-небудь, зважати на кого-, що-небудь.

думати

вважати
гадати (з нст. зай. що)

називати раєм

вважати

рахувати за кого

вважати

усвідомлювати себе, ким

вважати

числити за кого

вважати

кваліфікувати

признавати

рахувати (на)

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.