ВБИРАННЯ — СИНОНІМІЯ

вбира́ння втягування в себе пари, рідини, газу, поживних речовин і т. ін.

абсо́рбція (спец.) дія за знач. абсорбува́ти і абсорбува́тися; вбирання, всмоктування; поглинання.
адсо́рбція (спец.) поглинання, вбирання поверхнею тіла частинок газу або окремих складових частин розчину.
всмо́ктування вбирання чого-небудь в себе.
всо́тування те саме, що всмоктування.
поглина́ння вбирання в себе.
убира́ння втягнення чого-небудь всередину, насичення чим-небудь.

вбира́ння сукупність виробів із тканини, хутра, шкіри, якими покривають тіло

вдяга́нка (розм.)
дра́нтя (розм.)
костю́м звичайно національний.
луді́ння (діал.)
мана́тки (розм.)
мана́ття (розм.)
о́діж (розм.)
облаче́ння (уроч., ірон.)
ого́ртка (діал.)
оде́жи́на (розм.)
одя́га (діал.)
одяга́ло (розм.)
одяга́нка (розм.)
оді́ння (розм.)
одіва́ння (розм.)
прибо́ри (мн., діал.) гарний, святковий одяг.
рядни́на (розм.)
удяга́нка (розм.)
шма́ття (розм., зневажл.)