ВАРТІСТЬ — СИНОНІМІЯ

ва́ртість виражена в грошах цінність чого-небудь

оці́нка вартість, ціна чого-небудь.
розці́нка (рідше.) установлена вартість, ціна якого-небудь товару.
ціна́ вартість товару, виражена в грошових одиницях.

ва́ртість позитивна якість, властивість

значу́щість важливість, неабияке значення.
ці́нність важливість, значущість чого-небудь.

значення (числове) МАТ.

вартість

кошт (ФР.)

вартість

курс біржовий

вартість

цінність

вартість

вальор

вартість

значення

кваліфікаціяДжерело:
Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.